Varijabilni tisak

Kvalitetan marketing je danas nemoguć bez personaliziranih dopisa, pozivnica te ostalih tekstualnih i slikovnih informacija odabranim korisnicima koristeći baze podataka. Numeracija, bar kodovi, označavanje proizvoda, ulaznice, NCR blokovi, i nagradne igre računi danas ne mogu bez digitalnog tiska.  Sve češće u marketingu koristimo personalizirane podatke iz baza podataka. Koristeći baze podataka možemo mijenjati i slike prema zahtjevima korisnika.

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04

Sve češće u marketingu koristimo personalizirane podatke iz baza podataka. Koristeći baze podataka možemo mijenjati i slike prema zahtjevima korisnika.